Pobierz komuniakt

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce zostaliśmy zmuszeni do przesunięcia terminu XVIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.

Wzięliśmy pod uwagę działania Rządu, rekomendacje GIS i zarządzenia Rektorów wyższych uczelni, niemniej argumentem decydującym było dobro pracowników ochrony zdrowia, którzy odgrywają kluczową rolę w przypadku dalszego rozwoju epidemii COVID-19.

W związku z powyższym informujemy o podjętych decyzjach:

  1. Konferencja zostaje przesunięta na nowy termin: 12-14 listopada 2020. Komitet Organizacyjny wydarzenia dokłada starań, by w nowym terminie konferencja odbyła się w takim samym kształcie merytorycznym, jaki zaplanowano na maj.
  2. Przesłane do dnia 15 marca br. streszczenia zostaną przesłane do oceny przez recenzentów w późniejszym terminie, niemniej wyznaczamy dodatkowy termin dosyłania dodatkowych streszczeń i prac pełnotekstowych – na 31.08.2020. W razie potrzeby modyfikacji dotychczas przesłanego tekstu prosimy o kontakt z organizatorem logistycznym wydarzenia (mail: paulina.karpinska@batumi-agency.pl)
  3. Wydłużony zostaje termin przyjmowania opłat konferencyjnych – prosimy o regulowanie należności za rejestrację do 30.09.2020. Otrzymane dotąd opłaty sugerujemy przeznaczyć na poczet organizacji konferencji w nowym terminie, niemniej o ile osoba, która dokonała już wpłaty chciałby ją wycofać – prosimy o kontakt z organizatorem logistycznym wydarzenia (mail: paulina.karpinska@batumi-agency.pl)

O dalszych decyzjach Komitet Organizacyjny i Zarząd PTNfD będą informować w kolejnych komunikatach – uprzejmie prosimy o śledzenie wiadomości.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Zarządu PTNfD
Prof. Ryszard Grenda
Prof. Marcin Tkaczyk

W imieniu organizatora logistycznego konferencji
Tomasz Karwacki
Batumi Conference and Event Agency