Komunikat z dnia 19.10.2020:

Członkowie Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej


Koleżanki i Koledzy,

Niniejszym, wobec jednoznacznych ograniczeń wynikających z gwałtownego rozwoju pandemii COVID19 ogłoszonych przez władze państwowe i sanitarne oraz faktu, że powiat warszawski, w obrębie którego znajduje się centrum kongresowe Hotelu Boss jest uznany za tzw. strefę czerwoną (o najwyższym stopniu ograniczeń) - w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego XVIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej informuję o ograniczeniu formuły naszej konferencji zaplanowanej na 12-14 listopada br. do formy wyłącznie zdalnej (on-line).

Program merytoryczny konferencji nie ulega zmianie.

Techniczne rozwiązania oparte na przekazie streamingowym wysokiej jakości, jakie zapewnia nasz partner eventowy Batumi, pozwolą na pełne zrealizowanie zaplanowanego programu.

Szczegóły techniczne korzystania z platformy streamingowej dla wykładowców oraz innych uczestników konferencji będą podane niebawem.

Wszystkim Wam życzymy zdrowia i bezpiecznego funkcjonowania w tym trudnym czasie.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. Ryszard Grenda i prof. Marcin Tkaczyk
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr n med. Wioletta Jarmużek


Komunikat z dnia 6.10.2020:

W związku z nieustającym zagrożeniem epidemicznym uległa zmianie formuła konferencji - wydarzenie odbędzie się hybrydowo, tj. stacjonarnie w hotelu Boss dla ograniczonego grona odbiorców oraz w formie transmisji online dla wszystkich chętnych uczestników.

W związku ze zmianą formuły zniesione zostały opłaty FEE zarówno dla osób biorących udział w konferencji na miejscu, jak i online. 
Dla osób pragnących wziąć udział w konferencji na żywo w hotelu, za opłatą Organizator zapewnia noclegi w Hotelu Boss w dniach 12-14.11.2020. W przypadku zapotrzebowania prosimy o zaznaczenie rezerwacji w formularzu zgłoszeniowym.

Zapraszmy do rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony w zakłace "Zarejestruj się".

W związku z nową formułą konferencji, zmianie uległ program wydarzenia. Aktualna agenda jest już dostępna w zakładce "Program" - zapraszamy do zapoznania się.