Warszawa. 19.10.2020 r.                        
Członkowie Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

Koleżanki i Koledzy,

Niniejszym, wobec jednoznacznych ograniczeń wynikających z gwałtownego rozwoju pandemii COVID19 ogłoszonych przez władze państwowe i sanitarne oraz faktu, że powiat warszawski, w obrębie którego znajduje się centrum kongresowe Hotelu Boss jest uznany za tzw. strefę czerwoną (o najwyższym stopniu ograniczeń) - w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego XVIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej informuję o ograniczeniu formuły naszej konferencji zaplanowanej na 12-14 listopada br. do formy wyłącznie zdalnej
(on-line). Program merytoryczny konferencji nie ulega zmianie. Techniczne rozwiązania oparte na przekazie streamingowym wysokiej jakości, jakie zapewnia nasz partner eventowy Batumi, pozwolą na pełne zrealizowanie zaplanowanego programu. Szczegóły techniczne korzystania z platformy streamingowej dla wykładowców oraz innych uczestników konferencji będą podane niebawem.

Wszystkim Wam życzymy zdrowia i bezpiecznego funkcjonowania w tym trudnym czasie.

Z wyrazami szacunku                        
 

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. Ryszard Grenda i prof. Marcin Tkaczyk
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr n med. Wioletta Jarmużek

 TEMATY GŁÓWNE


Glomerulopatie
Leczenie nerkozastępcze
Varia

Komitet Naukowy konferencji 2020

Przewodniczący:

Ryszard Grenda i Marcin Tkaczyk

Członkowie:

 • Jan Ulrich Becker
 • Andrzej Brodkiewicz
 • Dorota Drożdż
 • Janusz Feber
 • Anna Jander
 • Joanna Kwinta-Rybicka
 • Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
 • Mieczysław Litwin
 • Monika Miklaszewska
 • Małgorzata Mizerska-Wasiak
 • Kinga Musiał
 • Łukasz Obrycki
 • Danuta Ostalska-Nowicka
 • Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
 • Agnieszka Perkowska
 • Jacek A. Pietrzyk
 • Sylwester Prokurat
 • Przemysław Sikora
 • Piotr Skrzypczyk
 • Maria Szczepańska
 • Anna Wasilewska
 • Jacek Zachwieja
 • Marcin Zaniew
 • Danuta Zwolińska
 • Aleksandra Żurowska

Komitet Organizacyjny

 

Przewodnicząca:

Wioletta Jarmużek

Członkowie:

 • Ryszard Grenda
 • Łukasz Obrycki
 • Piotr Kaliciński
 • Tomasz Karwacki (Batumi Conference & Event Agency)
 • Paulina Karpińska (Batumi Conference & Event Agency)

Recenzenci streszczeń:

 • Ryszard Grenda
 • Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
 • Przemysław Sikora
 • Marcin Tkaczyk
 • Marcin Zaniew
 • Danuta Zwolińska